Jeg Skal Lige Forstå

Martin 'Exit' Celosse Andersen : Slay the Dragon! | Jeg Skal Lige Forstå #022

August 09, 2021 Thomas Finn Season 1 Episode 22
Jeg Skal Lige Forstå
Martin 'Exit' Celosse Andersen : Slay the Dragon! | Jeg Skal Lige Forstå #022
Show Notes

Første podcast efter sommerferien er med Martin Exit Celosse-Andersen - eller 'Exit Martin' som de fleste nok kender ham som. 

Jeg inviterede Martin for at tale om mænd - og om maskulinitet i 2021. Med hans baggrund og år i et hypermaskulint miljø, synes han som oplagt selskab at afsøge hvordan dette adskiller sig fra det normale samfunds opløste idealer for Manden og Maskuliniteten.

Ikke fordi der ligger en løsning på moderne mænds identitet alene i hypermaskulinitet - det skal man ikke være raketforsker for at forstå, at der ikke gør -  men for at forstå hvad det kan, og positivt bibringer dét der naturligt er inborn i det maskuline system. Og hvor det saboterer, bliver 'for meget' og degenererer. 

Det er interessant, fordi det er en form der har været med mænd igennem alle nedskrevne tidsaldre før vores. Og ikke tilstede i særlig ren form nogensteder nu om dage i den almindelige verden.

Det er en af de mest spændende samtaler jeg har haft. 

Som vanligt er det umuligt at holde sporet stringent, uden at afsøge alle tænkelige sideveje og indskydelser der dukker op undervejs. Herunder Martins personlige historie - fra opvækst, over 12 år i et kriminaliseret bandemiljø og til at exite, genopfinde sig selv og forsøget på at hente Guldet der ligger i Kisten under Den Slagne Drage. 

Det er en meget personlig, intens, sårbar og modig episode som jeg sætter højt pris på at have fået både indblik i og mulighed for at lave. 

Jeg genkendte mange af de temaer vi taler om - og sådan tror jeg det vil være for mange mænd. Måske fordi vi har de samme underlæggende behov. Og at vi alene på grund af forskellig opvækst og nære relationer skaber mening, som så skubber os ind på bestemte livsbaner, hvor vi forsøger at indfri disse behov. 

Nogle negativt. 
Nogle positivt.
Men uomtvisteligt forskellige sider af den samme mønt.

Og måske. Bare måske kunne vi overveje at der er noget at lære af det, som man selv missede ud på at forstå om livet og ens plads i tilværelsen. Noget der kunne hjælpe en med at finde 'helt hjem' til og i sig selv. 

Da det er en samtale der berører mange yderpunkter af, hvad flere sikkert vil finde acceptabelt at tale om - endsige fornøje sig over og grine af - vil jeg gerne fastslå, at jeg ikke bifalder nogen form for kriminalitet. Men at første skridt for forandring i enhver henseende er, at kunne tale frit om verdens - eller ens personlige - problemer med et modigt, åbent og fordomsfrit hjerte der er fyldt af nysgerrighed og søgen efter den større Sandhed, der altid ligger lige under næsen af os. 

I mine øjne er det dét, som vi i denne marathon samtale forsøgte, uden hensynstagen til nogen former for politisk korrekthed.

Rigtig god fornøjelse.

(Spol direkte til 8:20 for at hoppe direkte til Podcasten, og for at skippe mine tanker om samtalen).

Videopodcast findes her - https://youtu.be/L74xDSO2ebg