Jeg Skal Lige Forstå

Rasmus Ulstrup Larsen : Tidens Tegn! | 'Jeg skal lige forstå' Podcast #008

January 18, 2021 Thomas Finn Season 1 Episode 8
Jeg Skal Lige Forstå
Rasmus Ulstrup Larsen : Tidens Tegn! | 'Jeg skal lige forstå' Podcast #008
Show Notes

'Jeg skal lige forstå'
Med Rasmus Ulstrup Larsen

Hvordan frigørelse, individualisme og selvrealisering gør os til dårligere mennesker!

En samtale med udgangsspunkt i Rasmus første bog 'Tidens Tegn' . 

------

Fra bagsiden af bogen - 

"Det gode liv er det, du selv vælger!" "Målet med dit liv er at realisere dig selv!" "Hvis nogen eller noget står i vejen for din lykke, skal du frigøre dig!"

Sådan lyder vores tids etiske grundsætninger. De er tidens tegn, som vi ser i fænomener som feministisk identitetspolitik, solo-mødre, ødelagte familier og unge med forkvaklede relationer.

I denne bog viser Rasmus Ulstrup Larsen de alvorlige konsekvenser ved at løsrive os fra hinanden. Vores individualistiske etik har gjort os ensomme og gjort det svært overhovedet at tænke om det gode liv.

Som modsvar til de fænomener peger Rasmus Ulstrup på, at vi skal genfinde en etik, der har øje for de konkrete fællesskaber, de nære relationer og vores ansvar for hinanden.

------

Rasmus er uddannet cand.merc.(fil) fra CBS, 2016.
Arbejdet tre år som gymnasielærer og idag politisk konsulent for Nye Borgerlige i det politisk-økonomiske sekretariat på Christiansborg. 
Redaktør på Årsskriftet Critique,

------

Bøger nævnt i podcasten -
"Tidens Tegn : Hvordan frigørelse, individualisme og selvrealisering gør os til dårligere mennesker.", Rasmus Ulstrup Larsen
"Valgfrihedens tyranni: Om at overleve i en verden med ubegrænsede muligheder", Barry Schwartz
"The Elusive Obvious: The Convergence of Movement, Neuroplasticity, and Health", Moshé Feldenkrais

Mere Rasmus Ulstrup Larsen - 

https://www.facebook.com/rasmus.u.larsen.5
https://www.linkedin.com/in/rasmus-ulstrup-larsen-7bb1031b2/
http://aarsskriftet-critique.dk/tag/rasmus-ulstrup-larsen/
https://www.saxo.com/dk/tidens-tegn_rasmus-ulstrup-larsen_haeftet_9788797172018


#rasmusulstruplarsen #tidenstegn #kommunitarisme #konservativ #individualisme #etik #identitetspolitik #fællesskab #nærerelationer #ansvar #nyeborgerlige