Jeg Skal Lige Forstå

Claus Roager : Enneagrammets Mænd | 'Jeg skal lige forstå' Podcast #006

December 28, 2020 Thomas Finn Season 1 Episode 6
Jeg Skal Lige Forstå
Claus Roager : Enneagrammets Mænd | 'Jeg skal lige forstå' Podcast #006
Show Notes

'Jeg skal lige forstå' - Claus Roager

Findes der en anden vej igennem kulturkampen end den nuværende med stadig hårdere optrukne  fronter?

En samtale med omdrejningspunkt om mænd og personlighedstyper. Er nogle typer 'mere rigtige mænd' end andre? Kan man overhovedet udvikle sig? Hvad står i vejen for, at blive til en mere fuldstændig mand? Og - findes der overhovedet en fungerende undskyldning, som andre voksne mænd gider høre på, for at du ikke tager hånd om, og får styr på din egen mentale bagage?

Samtalen tager udgangspunkt i tesen, at mænd som gruppe har hængt gevaldigt i bremsen over de sidste 50 år i deres selvforståelse og -billede, og kommer langt omkring i landskabet, for at sandsynliggøre behovet for - og nødvendigheden af - at beskæftige sig med forståelse af sig selv og andre, hvis vi skal have en farbar, fredelig og reelt inklusiv og mangfoldig fremtid i det moderne samfund, der er fyldt af velstand og overflod til alle - på tværs af samtlige skel og grupperinger. 
Krydret lidt op med spørgsmål som - "stemmer nogle persontyper på bestemte partier!?" og "Kan man reverse engineer'e værktøjet så man kan få vælgere til at stemme på sig?" 

Danmarks formentligt mest anvendte underviser inden for Enneagrammet. Med knapt 20 års erfaring har Claus været en af de absolut største bidragsydere til at Enneagrammet i dag er alment kendt i virksomheder i Danmark. Claus har undervist mere end 125.000 mennesker i Danmark og i udlandet. Claus er IEA Akkrediteret Enneagramunderviser og har været oplægsholder ved adskillige internationale Enneagramkonferencer i Europa og USA.

Enneagrammet er en model der kategoriserer ni forskellige personlighedstyper og giver et indblik i og forståelse for menneskers adfærdsmønstre og psykologiske natur. De ni personlighedstyper beskrives bl.a. på baggrund af karaktertræk, motivation, adfærd, reaktion, værdigrundlag, overbevisning, grundlæggende ønsker som kompensation for det vi tror vi mangler.

På en meget forenklet måde kan man sige, at Enneagrammet er en model, der beskriver ni slags mennesker, men modellen er dog langt mere avanceret end som så, idet mennesker rummer mange varianter og udtryk. Enneagrammet udmærker sig netop ved at gå bagom de gængse stereotype beskrivelser og på et langt mere detaljeret og psykologisk plan forklare forskelle og ligheder for de ni personlighedstyper.

Bøger nævnt i podcasten -
"Ikke til forhandling - livets ligning", Chris MacDonald
"Nine Lenses on the World", Jerome P. Wagner
"Enneagrammets Visdom", Riso/Hudson
"The Complete Enneagram: 27 Paths to Greater Self-Knowledge", Beatrice Chestnut